Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου για προσωπικά δεδομένα (εφεξής "Πολιτική Απορρήτου") ισχύει για πληροφορίες που μπορεί να λάβει ο ιστότοπος moycapital.com στο όνομα τομέα moycapital.com σχετικά με τον Χρήστη κατά τη χρήση του ιστότοπου.

 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

1.1. Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου:

1.1.1. "Διαχείριση του ιστότοπου" moycapital.com "(εφεξής καλούμενη" Διαχείριση ιστότοπου ") - άτομα που διαχειρίζονται τον ιστότοπο, ενεργώντας για λογαριασμό του Churzin Sergey Nikolaevich ή του Churzin Sergey Nikolaevich, που οργανώνουν και (ή) επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και καθορίζει επίσης τους σκοπούς της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, τη σύνθεση των προσωπικών δεδομένων που πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία, τις ενέργειες (πράξεις) που εκτελούνται με προσωπικά δεδομένα.

1.1.2. "Προσωπικά δεδομένα" - οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με συγκεκριμένο ή αναγνωρίσιμο άτομο (αντικείμενο προσωπικών δεδομένων).

1.1.3. "Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων" - οποιαδήποτε ενέργεια (λειτουργία) ή ένα σύνολο ενεργειών (λειτουργιών) που εκτελούνται χρησιμοποιώντας εργαλεία αυτοματισμού ή χωρίς τη χρήση τέτοιων εργαλείων με προσωπικά δεδομένα, όπως συλλογή, εγγραφή, συστηματοποίηση, συσσώρευση, αποθήκευση, διευκρίνιση (ενημέρωση, αλλαγή) , εξαγωγή, χρήση, μεταφορά (διανομή, παροχή, πρόσβαση), αποπροσωποποίηση, αποκλεισμός, διαγραφή, καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

1.1.4. Το «απόρρητο των προσωπικών δεδομένων» είναι υποχρεωτική απαίτηση για τον Διαχειριστή ή άλλο πρόσωπο που έχει αποκτήσει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα για να αποτρέψει τη διάδοσή τους χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων ή άλλων νομικών λόγων.

1.1.5. "Χρήστης του ιστότοπου" moycapital.com "(εφεξής" ο χρήστης ") - ένα άτομο που έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μέσω του Διαδικτύου και χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο" moycapital.com ".

1.1.6. «Cookies» - небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.

1.1.7. «IP-адрес» - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

2.1. Η χρήση του ιστότοπου "moycapital.com" από τον Χρήστη σημαίνει αποδοχή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου και των όρων επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη.

2.2. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου, ο Χρήστης πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο "moycapital.com".

2.3. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για τον ιστότοπο moycapital.com. Η διαχείριση του ιστότοπου δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για ιστότοπους τρίτων στους οποίους ο Χρήστης μπορεί να ακολουθήσει τους συνδέσμους που είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο moycapital.com.

 

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

3.1. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου καθορίζει τις υποχρεώσεις της Διοίκησης του ιστότοπου "moycapital.com" να μην αποκαλύπτει και να διασφαλίζει την προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων που παρέχει ο Χρήστης κατόπιν αιτήματος της Διαχείρισης Ιστοσελίδας κατά την εγγραφή στον ιστότοπο "moycapital.com "

3.2. Τα προσωπικά δεδομένα που επιτρέπονται για επεξεργασία βάσει αυτής της Πολιτικής Απορρήτου παρέχονται από τον Χρήστη συμπληρώνοντας τη φόρμα σχολίων στον Ιστότοπο "moycapital.com" στις ενότητες: "Όνομα (το όνομά σας)", "Email (Το email σας)" και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

3.2.1. Όνομα χρήστη του ιστότοπου moycapital.com;

3.2.2. Η διεύθυνση email του Χρήστη της Ιστοσελίδας moycapital.com.

3.3. Ο ιστότοπος προστατεύει δεδομένα που μεταδίδονται αυτόματα κατά την επίσκεψη σε σελίδες:

 • Διεύθυνση IP;
 • πληροφορίες από cookies
 • πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης ·
 • χρόνος πρόσβασης;
 • παραπομπή (διεύθυνση της προηγούμενης σελίδας).

3.4. Οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία που δεν αναφέρεται παραπάνω (ιστορικό επισκέψεων, προγράμματα περιήγησης και χρησιμοποιούμενα λειτουργικά συστήματα κ.λπ.) υπόκειται σε αξιόπιστη αποθήκευση και μη διάδοση, εκτός εάν προβλέπεται στις ρήτρες. 5.2. και 5.3. αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

 1. ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

4.1. Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη διαχείριση του ιστότοπου "moycapital.com" για τους ακόλουθους σκοπούς:

4.1.1. Δημιουργία σχολίων με τον Χρήστη του ιστότοπου, διαπραγματεύσεις σχετικά με την παραγγελία του Χρήστη του ιστότοπου Churzin Sergey Nikolaevich γραπτώς ή προφορικά, αποστολή ειδοποιήσεων, ερωτήσεων σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου "moycapital.com", την παροχή υπηρεσιών, την επεξεργασία αιτημάτων και εφαρμογές από το χρήστη.

4.1.2. Επιβεβαίωση της ακρίβειας και της πληρότητας των προσωπικών δεδομένων που παρέχει ο Χρήστης.

4.1.3. Παροχή στον Χρήστη αποτελεσματικής εξυπηρέτησης πελατών και τεχνικής υποστήριξης σε περίπτωση προβλημάτων που σχετίζονται με τη χρήση της Ιστοσελίδας "moycapital.com".

4.1.4. Παροχή στον Χρήστη, με τη συγκατάθεσή του, ειδικών προσφορών, πληροφοριών σχετικά με τις τιμές, ενημερωτικών δελτίων και άλλων πληροφοριών για λογαριασμό της Ιστοσελίδας ή για λογαριασμό των συνεργατών της Ιστοσελίδας.

4.1.5. Παροχή στο χρήστη πρόσβασης στους ιστότοπους ή τις υπηρεσίες των συνεργατών του Ιστότοπου για την απόκτηση προϊόντων και υπηρεσιών.

 1. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

5.1. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη πραγματοποιείται χωρίς χρονικό περιορισμό, με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων πληροφοριών προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούν εργαλεία αυτοματισμού ή χωρίς τη χρήση τέτοιων εργαλείων.

5.2. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι η Διοίκηση της Ιστοσελίδας έχει το δικαίωμα να μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους προκειμένου να εκπληρώσει την εντολή του Χρήστη της Ιστοσελίδας, που εκδόθηκε στην Ιστοσελίδα "moycapital.com" ή εκτελέστηκε γραπτώς ή προφορικά κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων με την Churzin Sergey Nikolaevich ή με έναν εκπρόσωπο του Churzin Sergey Nikolaevich.

5.3. Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη μπορούν να διαβιβαστούν στους εξουσιοδοτημένους φορείς κρατικής εξουσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας μόνο για τους λόγους και με τον τρόπο που καθορίζεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

5.4. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует Пользователя об наранани

5.5. Η διαχείριση του ιστότοπου λαμβάνει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών του χρήστη από μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, καταστροφή, τροποποίηση, αποκλεισμό, αντιγραφή, διανομή, καθώς και από άλλες παράνομες ενέργειες τρίτων.

5.6. Η διαχείριση του ιστότοπου, μαζί με τον Χρήστη, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή απώλειας ή άλλων αρνητικών συνεπειών που προκαλούνται από την απώλεια ή την αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

6.1. Ο χρήστης υποχρεούται:

6.1.1. Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη χρήση του ιστότοπου "moycapital.com".

6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной иф

6.2. Η διαχείριση του ιστότοπου υποχρεούται:

6.2.1. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες που λαμβάνονται αποκλειστικά για τους σκοπούς που καθορίζονται στην ενότητα 4 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2. 5.3. настоящей Политики Конфиденциальности.

6.2.3. Λάβετε προφυλάξεις για να προστατεύσετε το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων του χρήστη σύμφωνα με τη διαδικασία που χρησιμοποιείται συνήθως για την προστασία αυτού του είδους των πληροφοριών σε υπάρχουσες επιχειρηματικές συναλλαγές.

6.2.4. Αποκλεισμός προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με τον σχετικό χρήστη από τη στιγμή που ο Χρήστης ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του ή ο εξουσιοδοτημένος φορέας για την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλουν αίτηση ή ζητούν την περίοδο επαλήθευσης, σε περίπτωση αποκάλυψης ανακριβών προσωπικών δεδομένων ή παράνομων ενεργειών.

 1. ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

7.1. Η διοίκηση του ιστότοπου, η οποία δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, ευθύνεται για απώλειες που υπέστη ο Χρήστης σε σχέση με την παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5.2. 5.3., 7.2. και XNUMX. αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация сайта не несёт ответне, ьенне

7.2.1. Έγινε δημόσιος τομέας πριν από την απώλεια ή την αποκάλυψή του.

7.2.2. Είσοδος

7.2.3. Δημοσιεύθηκε με τη συγκατάθεση του Χρήστη.

 1. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

8.1. Προτού προσφύγετε στο δικαστήριο με αξίωση για διαφορές που προκύπτουν από τη σχέση μεταξύ του Χρήστη του ιστότοπου "moycapital.com" και της Διοίκησης Ιστοτόπου, είναι υποχρεωτικό να υποβάλετε αξίωση (γραπτή πρόταση για εθελοντική επίλυση της διαφοράς).

8.2 Ο παραλήπτης της αξίωσης, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αξίωσης, ειδοποιεί γραπτώς τον αιτούντα σχετικά με τα αποτελέσματα της εξέτασης της αξίωσης.

8.3. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, η διαφορά θα παραπεμφθεί σε δικαστική αρχή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

8.4. Η ισχύουσα νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας εφαρμόζεται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και τη σχέση μεταξύ του Χρήστη και της Διαχείρισης Ιστοσελίδας.

 1. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

9.1. Η διοίκηση του δικτυακού τόπου έχει το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου χωρίς τη συγκατάθεση του Χρήστη.

9.2. Η νέα Πολιτική Απορρήτου τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο "moycapital.com", εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τη νέα έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου.

9.3. Τυχόν προτάσεις ή ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου πρέπει να αναφέρονται στη διεύθυνση email [προστασία μέσω email]

να μοιραστείτε με φίλους
MoyCapital.com