Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Kişisel verilere yönelik bu Gizlilik Politikası (bundan böyle Gizlilik Politikası olarak anılacaktır), moycapital.com alan adında yer alan moycapital.com sitesinin, siteyi kullanırken Kullanıcı hakkında alabileceği bilgiler için geçerlidir.

 1. ŞARTLARIN TANIMI

1.1. Bu Gizlilik Politikasında aşağıdaki terimler kullanılmaktadır:

1.1.1. "Sitenin yönetimi" moycapital.com "(bundan böyle Site Yönetimi olarak anılacaktır)" - siteyi yöneten, Sergey Churzin veya Sergey Nikolayevich Churzin adına hareket eden, kişisel verileri organize eden ve (veya) işleyen kişiler ve ayrıca kişisel verilerin işlenme amaçlarını, işlenecek kişisel verilerin bileşimini, kişisel verilerle gerçekleştirilen eylemleri (işlemleri) belirler.

1.1.2. "Kişisel veriler" - belirli veya kimliği belirlenebilir bir kişiyle (kişisel verilerin konusu) doğrudan veya dolaylı olarak ilgili her türlü bilgi.

1.1.3. "Kişisel verilerin işlenmesi" - toplama, kaydetme, sistemleştirme, biriktirme, depolama, açıklama (güncelleme, değiştirme) dahil olmak üzere, otomasyon araçları kullanılarak veya bu tür araçlar kullanılmadan gerçekleştirilen herhangi bir eylem (işlem) veya bir dizi eylem (işlem) , çıkarma, kullanma, aktarma (dağıtım, sağlama, erişim), duyarsızlaştırma, engelleme, silme, kişisel verilerin imhası.

1.1.4. "Kişisel verilerin gizliliği", İşletmeci'nin veya kişisel verilere erişim sağlayan diğer kişilerin, kişisel verilerin sahibinin rızası veya diğer yasal gerekçeler olmaksızın yayılmasını önlemek için zorunlu bir gerekliliktir.

1.1.5. "Sitenin Kullanıcısı" moycapital.com "(bundan böyle Kullanıcı olarak anılacaktır)" - İnternet üzerinden Siteye erişimi olan ve "moycapital.com" Sitesini kullanan kişi.

1.1.6. «Çerezler» - sitenin ilgili sayfasını açmaya çalışırken web istemcisi veya bir web tarayıcısı HTTP isteği her seferinde web sunucusu gönderen kullanıcının bilgisayarında bir web sunucusu tarafından gönderilen ve saklanan bilgilerin küçük bir parça.

1.1.7. "IP adresi", IP protokolünü kullanarak oluşturulan bir bilgisayar ağındaki bir düğümün benzersiz bir ağ adresidir.

 1. GENEL

2.1. "moycapital.com" sitesinin Kullanıcı tarafından kullanılması, bu Gizlilik Politikasının ve Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin şartların kabul edilmesi anlamına gelir.

2.2. Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık olması durumunda Kullanıcı, "moycapital.com" sitesini kullanmayı bırakmalıdır.

2.3. Bu Gizlilik Politikası sadece moycapital.com web sitesi için geçerlidir. Site yönetimi, Kullanıcının moycapital.com sitesinde bulunan bağlantıları takip edebileceği üçüncü şahıs sitelerini kontrol etmez ve sorumlu değildir.

 

 1. GİZLİLİK POLİTİKASI GİZLİLİK POLİTİKASI

 

3.1. Bu Gizlilik Politikası, "moycapital.com" sitesinin Yönetiminin, Kullanıcının "moycapital.com" sitesine kayıt olurken Site Yönetiminin talebi üzerine sağladığı kişisel verilerin gizliliğini koruma ve ifşa etmeme yükümlülüğünü belirler. ".

3.2. Bu Gizlilik Politikası kapsamında işlenmesine izin verilen kişisel veriler, Kullanıcı tarafından "moycapital.com" Web sitesindeki "Ad (adınız)", "E-posta (E-postanız)" bölümlerindeki geri bildirim formunu doldurarak sağlanır ve şunları içerir: aşağıdaki bilgiler:

3.2.1. moycapital.com sitesinin kullanıcı adı;

3.2.2. moycapital.com Web Sitesi Kullanıcısının e-posta adresi.

3.3. Site, sayfaları ziyaret ederken otomatik olarak iletilen Verileri korur:

 • IP adresi;
 • çerezlerden bilgi;
 • tarayıcı hakkında bilgi;
 • erişim zamanı;
 • Yönlendiren (önceki sayfanın adresi).

3.4. Yukarıda belirtilmeyen diğer tüm kişisel bilgiler (ziyaret geçmişi, kullanılan tarayıcılar ve işletim sistemleri, vb.), maddelerde belirtilenler dışında güvenilir depolamaya ve çoğalmamaya tabidir. 5.2. ve 5.3. bu Gizlilik Politikasının

 1. KİŞİSEL KULLANICI BİLGİ KOLEKSİYONUNUN AMACI

4.1. Kullanıcının kişisel verileri "moycapital.com" sitesinin yönetimi tarafından aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

4.1.1. Sitenin Kullanıcısı ile geri bildirimde bulunmak, sitenin Kullanıcısı Churzin Sergey Nikolaevich ile ilgili yazılı veya sözlü olarak müzakereler yapmak, bildirim göndermek, "moycapital.com" Sitesinin kullanımı ile ilgili sorular, hizmetlerin sağlanması, taleplerin işlenmesi ve Kullanıcıdan gelen uygulamalar.

4.1.2. Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verilerin doğruluğunun ve eksiksizliğinin doğrulanması.

4.1.3. "moycapital.com" Sitesinin kullanımıyla ilgili sorunlarda Kullanıcıya etkin müşteri ve teknik destek sağlanması.

4.1.4. Kullanıcıya, kendi rızasıyla, Site adına veya Sitenin ortakları adına özel teklifler, fiyatlar, haber bültenleri ve diğer bilgiler hakkında bilgi sağlamak.

4.1.5. Ürün ve hizmetleri elde etmek için Kullanıcının Site ortaklarının sitelerine veya hizmetlerine erişmesini sağlamak.

 1. KİŞİSEL İŞLEME YÖNTEMLERİ VE ŞARTLARIbİLGİ

5.1. Kullanıcının kişisel verisinin işlenmesi, otomasyon araçlarını kullanan kişisel veri bilgi sistemlerini de içeren herhangi bir zaman sınırlaması olmaksızın veya herhangi bir yasal yolla gerçekleştirilir.

5.2. Kullanıcı, Site Yönetiminin, Site Kullanıcısının "moycapital.com" Sitesinde yayınlanan veya Churzin Sergey ile müzakereler sırasında yazılı veya sözlü olarak imzaladığı siparişi yerine getirmek için kişisel verileri üçüncü taraflara aktarma hakkına sahip olduğunu kabul eder. Nikolaevich veya Churzin Sergey Nikolaevich'in bir temsilcisi ile.

5.3. Kullanıcının kişisel verileri, sadece Rusya Federasyonu mevzuatında belirtilen gerekçelerle ve sıraya göre Rusya Federasyonu hükümetinin yetkili organlarına devredilebilir.

5.4. Kişisel verilerin kaybedilmesi veya ifşa edilmesi durumunda, Site Yönetimi Kullanıcıyı kişisel verilerin kaybı veya ifşa edilmesi konusunda bilgilendirir.

5.5. Site yönetimi, Kullanıcının kişisel bilgilerini yasa dışı veya kazara erişmekten, imha edilmek, değiştirmek, engellemek, kopyalamak, yaymak ve üçüncü tarafların diğer yasa dışı eylemlerinden korumak için gerekli kurumsal ve teknik önlemleri alır.

5.6. Site yönetimi, Kullanıcı ile birlikte, kullanıcının kişisel verilerinin kaybedilmesi veya ifşa edilmesinden kaynaklanan kayıpları veya diğer olumsuz sonuçları önlemek için gerekli tüm önlemleri alır.

 1. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Kullanıcı şu şartları yerine getirmek zorundadır:

6.1.1. "moycapital.com" Sitesini kullanmak için gerekli kişisel veriler hakkında bilgi verin.

6.1.2. Bu bilgiyi değiştirirseniz kişisel verilerle ilgili verilen bilgileri güncelleyin, tamamlayın.

6.2. Site yönetimi aşağıdakileri yapmakla yükümlüdür:

6.2.1. Sadece bu Gizlilik Politikasının 4 paragrafında belirtilen amaçlar için verilen bilgileri kullanın.

6.2.2. Gizli bilgilerin gizli olarak saklanmasını sağlamak, Kullanıcının önceden yazılı izni olmadan ifşa etmemek ve Kullanıcının transfer edilen kişisel verilerini, p. 5.2. ve 5.3. bu Gizlilik Politikası.

6.2.3. Kullanıcının kişisel verilerin gizliliğini korumak için, varolan işletmelerde bu tür bilgileri korumak için normal olarak kullanılan prosedüre uygun önlemler alın.

6.2.4. Güvenilemez kişisel verileri gösteren veya yasadışı eylemler ortaya çıktığı takdirde, Doğrulama süresince kişisel verilerin öznelerinin haklarının korunması için Kullanıcı'nın veya onun yasal temsilcisinin veya yetkili organının talep veya isteği üzerine ilgili Kullanıcı ile ilgili kişisel verileri engellemek.

 1. TARAFLARIN SORUMLULUĞU

7.1. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen site idaresi, fıkralarda aksi belirtilmedikçe, Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak, kişisel verilerin yasa dışı kullanımıyla ilgili olarak Kullanıcı tarafından yapılan zararlardan sorumludur. 5.2., 5.3. ve 7.2. bu Gizlilik Politikası.

7.2. Gizli Bilginin Kaybolması veya Açıklanması Durumunda, Site İdaresi bu gizli bilgiden sorumlu değildir:

7.2.1. Kaybetmeden veya ifşa edilmeden önce kamu malıdır.

7.2.2. Site Yönetimi tarafından alınana kadar üçüncü bir taraftan alındı.

7.2.3. Kullanıcı izniyle açıklanmıştır.

 1. ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

8.1. "moycapital.com" sitesinin Kullanıcısı ile Site Yönetimi arasındaki ilişkiden kaynaklanan ihtilaflar için mahkemeye gitmeden önce, bir talepte bulunmak (anlaşmazlığın gönüllü olarak çözülmesi için yazılı bir teklif) zorunludur.

8.2.

8.3. Bir anlaşmaya varılmazsa, anlaşmazlık Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatına uygun olarak bir adli makama yönlendirilecektir.

8.4. Rusya Federasyonu'nun mevcut mevzuatı bu Gizlilik Politikasına ve Kullanıcı ile Site Yönetimi arasındaki ilişki için geçerlidir.

 1. EK KOŞULLAR

9.1. Site yönetimi, Kullanıcı'nın rızası olmadan bu Gizlilik Politikasında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9.2. Yeni Gizlilik Politikası, Gizlilik Politikasının yeni baskısında aksi belirtilmedikçe, "moycapital.com" Web Sitesinde yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

9.3. Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir öneri veya soru e-posta adresine bildirilmelidir. [e-posta korumalı]

arkadaşlarla paylaşmak
MoyCapital.com